O FORUM

Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za realizację najczęściej przeprowadzanych postępowań w Polsce, czyli zamówień na wykonanie określonej usługi lub dostawy w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki albo realizacji zleconych jej zadań.

Forum jest poświęcone analizie problemów oraz praktycznym rozwiązaniom kwestii, które budzą największe wątpliwości, dlatego wszystkie wykłady prowadzone są przez najlepszych ekspertów oraz praktyków w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego w oparciu o najnowsze orzecznictwo.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy:

  • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej,
  • konsultantów i trenerów zamówień publicznych,
  • przedstawicieli firm startujących w przetargach,
  • kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych i skarbu państwa
  • prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Atrakcyjna lokalizacja i komfortowy hotel

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

W PROGRAMIE M.IN.:

SWZ na dostawy i usługi w świetle przepisów nowego pzp, w szczególności wyjaśnienie jej treści oraz zmiana istotna i nieistotna treści SWZ

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł na dostawy i usługi w świetle przepisów nowego pzp, w szczególności zakres przedmiotowy udzielania tych zamówień i sposób szacowania ich wartości, w tym definicja jednorazowego zakupu

Przykładowe kryteria selekcji w postępowaniach wieloetapowych na dostawy i usługi w praktyce i orzecznictwie

Elektroniczne instrumenty i procedury kontraktowania zamówień publicznych na dostawy i usługi, w szczególności dynamiczny system zakupów i katalogi elektroniczne

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych na dostawy i usługi a cena jednostkowa. Ujemna cena jednostkowa i jej wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej w praktyce

WŚRÓD PRELEGENTÓW

PATRON

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy właśnie wchodzą w życie i jakie zmiany są planowane przez ustawodawcę.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Doskonała lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od pracy i skorzystaj z wolnego czasu.

Z POPRZEDNIEJ EDYCJI